Karşılaştırmalı Analiz

Dört farklı sulama yöntemi kullanarak elma bahçelerinin mahsul verimini karşılaştıran yakın tarihli bir araştırma, yüzey altı gözenekli sulama yönteminin, aspersiyon yöntemlerinden %143 ve normal damlama borusu yönteminden %58 daha yüksek bir verime sahip olduğunu bulmuştur.
Sulama Sistemi Kullanılan Su Miktarı (m3) Alınan Mahsul (100 Kg) Su Verimliliği (Kg/m3) Gözenekli Hortumun Verimlilik Kazancı (%)
Yüzey Altı Gözenekli Hortum 3096 543 17.5
Damlama 4132 458 11.1 58%
Yağmurlama 5427 391 7.2 143%
Karık Sulama 7255 365 5.0 250%

İSTECH Exu™ Boru

Avantajları

 • %80' e varan su tasarrufu sağlar
 • %40' e varan mahsul artışı
 • %50' e varan gübre tasarrufu sağlar
 • Toprak yüzeyinin kuru kalması sayesinde yabancı otlarda %80'ne varan azalma
 • Toprak yüzeyinin kuru kalması sayesinde bitki zararlıları elimine edilir böylece organik ürün üretimi sağlanır
 • Köklere yönelik kontrollü sulama
 • Yüzey altı sulamada, yerüstü sulama sistemlerinde ihtiyaç duyulan damlama borularının kaldırılması sonra yeniden yerleştirilmesi işlemlerine gerek duyulmaz böylece mevsimlik iş gücü ihtiyacı ortadan kalkar.
 • Boru aracılığıyla toprağın havalandırılması
 • %100 geri dönüştürülmüş malzemeye dayalı yeşil tasarım

İSTECH Exu™ Boru

Teknik Özellikler

 • İç Çap:16mm Dış Çap: 20mm
 • Akış hızı: 15 litre/metre/saat - Bu akış hızı 100 mbar için geçerlidir.
 • Akış hızı basınca bağlı olarak değişiklik gösterir
 • Önerilen kullanım basınç aralığı: 0,0-1,5 mbar (Boru yüksek basınç ile de çalışır ancak yüksek basınçta akış hızı önemli ölçüde artış gösterir)
 • Maksimum döşeme uzunluğu: 50 m
 • Kurulum derinliği: Max 30 cm
 • Toprağa dayanıklı tıkanmayan sert boru gövdesi
 • Tavsiye edilen kurulum aralığı: 70 cm (Düz alanlarda, sık ekimde yonca gibi)
 • Seralarda bitkinin kök ve gövde yapısına göre 10-30 cm derinliğe kurulması tavsiye edilir.
 • Ağaçlar için, ağacın yaş ve gövde yapısına ve yaprak iz düşümüne uygun olarak kurulması tavsiye edilir.
 • Sulama suyunun en az 155 mesh'lik bir hidrosiklon filtre ile filtrelenmesi gereklidir.

İSTECH

Exu™ Boru

İSTECH, düşük basınçta etkin şekilde çalışan yüzey altı gözenekli boruyu piyasaya sundu. 0,4 – 0,8 bar arasında değişen çalışma basınçları gerektiren rakiplerinin aksine Exu™ boru, 20 mbar' ın altında çalışır. Bu özelliği sayesinde, pahalı ve güç tüketen sulama sistemlerine ihtiyaç duyulmadan geniş alanların verimli bir şekilde sulanması sağlanır.